hiểu sâu

  1. Q

    Hiểu sâu hơn về thị trường ngách

    Khi nói đến thị trường ngách mọi người thường nghĩ ngay: "Định nghĩa của thị trường ngách (niche market) là một phân đoạn nhỏ của thị trường mà bạn đặt mục tiêu vào một nhóm khách hàng riêng biệt. Chúng ta không tập trung vào phân khúc của toàn bộ thị trường mà tập trung vào một phân đoạn...
Top