hệ sinh thái

  1. Q

    Tôi có nên xây dựng 1 hệ sinh thái cho mình?

    Tôi có nên xây dựng 1 hệ sinh thái cho mình? (Nằm trong chuỗi bài tâm sự đời làm chủ) Câu trả lời là tại sao lại không nếu đủ nguồn lực. Ai là chủ doanh nghiệp, hầu hết đều mơ sẽ xây dựng riêng được cho mình 1 hệ sinh thái cả. Vì một doanh nghiệp nếu sở hữu 1 hệ sinh thái riêng cho tổ chức sẽ...
  2. K

    Hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam

    Trên thế giới, các hệ sinh thái công nghệ tài chính (fintech) đã góp phần thúc đẩy các phát minh công nghệ thông tin, phát triển thị trường tài chính, cải thiện các hệ thống tài chính – ngân hàng và tăng cường trải nghiệm khách hàng. Bằng việc thu hút nhân tài ở nhiều lĩnh vực và nguồn vốn đầu...
Top