hai mặt

  1. A

    Phân tích hai mặt của Marketing dựa trên nỗi sợ hãi

    Marketing dựa trên nỗi sợ hãi là một cách làm marketing mà ở đó, marketers đánh vào khía cạnh tâm lý của con người. Có một sự thật rằng nỗi sợ hãi luôn chi phối cách chúng ta hành động. Bài viết này sẽ phân tích 2 khía cạnh của chiến dịch marketing này. Marketing dựa trên nỗi sợ hãi nhìn từ góc...
Top