h1

  1. waytomarketing

    Việc thay đổi thẻ H1 hoặc H2 có thể ảnh hưởng đến SEO

    (WayToMarketing) - Việc thay đổi các thẻ header có thể làm tổn hại đến SEO của bạn? Đó là một câu hỏi đơn giản với một câu trả lời đơn giản nhưng tôi muốn đi vào chi tiết hơn để bạn có thể hiểu. Câu trả lời đơn giản nhất có thể là "có". Việc thay đổi thẻ header - H1, H2 hay bất cứ điều gì khác...
  2. V

    Thẻ Heading là gì????

    Có 6 loại thẻ H1, H2, H3, H4, H5, H6. Con số càng nhỏ thì font chữ hiện ra càng to. Nghĩa là H1 là header lớn nhất và H6 là header nhỏ nhất. Hãy thử mường tượng qua một cuốn sách thì H1 giống như tựa cuốn sách, các H còn lại sẽ là tiêu đề phần, chương, đề mục lớn, đề mục nhỏ. CácSE khi nhìn...
Top