google image

  1. K

    Google dự kiến gắn quảng cáo mua sắm cho tất cả những bức ảnh được hiển thị trong Google Images

    Google dự kiến gắn quảng cáo mua sắm cho tất cả những bức ảnh được hiển thị trong Google Images Ngày nay, Google được coi là công cụ tìm kiếm được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Trong thông báo mới nhất, Google cho biết sẽ mở ra nhiều cơ hội mua sắm dễ dàng cho người dùng internet bằng cho...
  2. Linh_Raydar

    Image Copyright: vi phạm bản quyền từ Google hình ảnh

    Mỗi khi cần hình ảnh để minh họa cho bài viết, bài thuyết trình hay ấn phẩm nội bộ, đơn giản là gõ từ khóa, tìm kiếm, sao chép và sử dụng hình ảnh từ Google. Trên thực tế, bạn đã tìm thấy hình ảnh hoàn hảo cho bài viết của mình. Chỉ có một vấn đề: Bạn không biết liệu bạn có thực sự được phép sử...
Top