google broad core

  1. K

    Vài điều về việc Google cập nhật Broad Core

    [Vài điều chia sẽ cho đợt Update] Mình đã tìm ra những dữ liệu đủ để hiểu tương lai những update và thay đổi ra sao. Nhưng đợt này phải nói là mình lười quá, làm biếng nêu ra chi tiết như thế nào nữa. Anh em cơ bản là lười đọc nên mình cũng lười viết chi tiết haha. Đợt update này, mình chỉ muốn...
  2. waytomarketing

    Bản cập nhật thuật toán Google Broad Core là gì?

    Với thông báo gần đây của Google về bản cập nhật Core vào ngày mùng 1 tháng 8-2018 nhiều chuyên gia SEO đã hiểu lầm chính xác những thay đổi là gì (bên cạnh thứ hạng của họ). Nếu bạn bỏ lỡ thông báo này, đây là xác nhận chính thức của Google về bản cập nhật. Tuần này chúng tôi đã phát hành...
Top