góc nhìn khác

  1. K

    Thêm góc nhìn khác về 4P trong Marketing

    Xin chào cả nhà mình là cô gái nhỏ thích lắm điều và hơi không dễ mến. Cái mình ko dễ mến nhất đó là viết dài lắm, dài trong mải miết. Mình chả thích chia sẻ cái mới nhưng mà mình muốn nói về 4P một cụm từ siêu cũ kỹ, nếu một người làm được đủ 4P thì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ...
Top