giỏi

  1. Q

    Sếp bận việc là giỏi hay không giỏi?

    Tôi biết một sếp chỉ thích ôm việc dẫn đến thường xuyên phải làm đến 2 – 3 giờ sáng. Sếp ôm việc vất vả lắm lại lụi cụi một mình làm nhân viên khổ theo. Sếp cứ thấy chả đứa nào giỏi bằng mình, giao cho nhân viên lỡ hỏng hoặc làm lâu thì gay. Nhưng sếp làm quá giờ là do sự yếu kém về năng lực tổ...
Top