freshness

  1. waytomarketing

    Thuật toán Google Freshness: Mọi thứ bạn cần biết

    Freshness của Google hay còn gọi là bản cập nhật “fresher results” là một sự thay đổi đáng kể về thứ hạng dựa trên bản cập nhật Caffeine được đưa ra vào tháng 6 năm 2010. Khi Google công bố thay đổi thuật toán vào ngày 3 tháng 11 năm 2011, nó đã tác động đến ~ 35% tổng số tìm kiếm (6-10% kết...
Top