first click

  1. T

    Thuật ngữ First Click và Last Click với cơ chế hoạt động trong Affiliate?

    Nếu bạn là một Affiliate Marketer, bạn băn khoăn khi lựa chọn một nền tảng Tiếp thị liên kết để tham gia bởi những cơ chế ghi nhận đơn hàng khác nhau First click hay Last click, hãy cùng MasOffer tìm hiểu thêm về những thuật ngữ này. 1. Last click & First click là gì? First Click: Là việc Nhà...
Top