emergent strategy

  1. Q

    Chiến lược đột biến - Emergent Strategy

    Có giai thoại về một tỷ phú kể lại chuyện làm giàu của mình và tôi chuyển thể cho phù hợp tình hình mới như sau: "Thuở hàn vi tôi bán chổi đót, một chổi lời 10 ngàn. Bán cả năm lời cả chục triệu. Rồi sau đó nuôi heo, lời cả đàn heo một năm cũng cả trăm triệu. Rồi như thế, mấy năm sau ông chú...
Top