dùng sao

  1. T

    Dùng sao cho đúng khi Marketing dựa trên tinh thần dân tộc

    Marketing dựa trên tinh thần dân tộc của một thương hiệu không chỉ là “chiêu bài” để lôi kéo khách hàng, mà theo chuyên gia Nguyễn Phi Vân nó còn là một “quyền lực mềm”, khi thương hiệu đạt được tiếng tăm nhờ đại diện cho cả đất nước. Niềm tự hào dân tộc Niềm tự hào, tinh thần của một quốc gia...
Top