đúng hướng

  1. Q

    Thất bại nhiều khi lại có thể chỉ cho bạn đi đúng hướng

    Tôi đã trãi qua những giai đoạn stress , khi công việc kinh doanh lớn của tôi thất bại, tôi nghĩ rằng tôi là người ngu ngốc nhất quả đất này. Nhưng chính từ sự thất bại và các cuộc gọi của các chủ nợ đã làm tôi nung nấu ý chí buộc phải thay đổi Ngay cả khi tôi muốn quay lại công việc cũ. Nhưng...
Top