đồng lương

  1. Q

    Sale kiểu gì mà chỉ nhìn vào mấy đồng lương?

    Đợt này, tôi tham gia triển khai xây dựng KPI cùng với một công ty có khoảng 50 người. Quá trình làm thấy vài điều hay hay nên viết lại vài dòng chia sẻ cho mọi người. Chuyện hay nằm ở phòng kinh doanh. Do là phòng mang tiền về cho công ty nên một trong những điều bất thành văn là: sale luôn có...
Top