domain mới

  1. K

    Mua domain mới làm sao biết được có dính thuật toán trong quá khứ?

    Mua domain mới làm sao biết được có dính thuật toán trong quá khứ? Hôm trước thấy bác nào đăng câu hỏi mua domain mới làm sao để biết được bị thuật toán hay không? Cái này cũng tương đối khó ngay cả khi add domain vào webmaster tool. Nhưng có thể làm cách sau để kiểm tra được phần nào. Dùng web...
  2. waytomarketing

    Liệu domain cũ xếp hạng tốt hơn so với domain mới?

    (WayToMarketing) - Tuổi domain là diện mạo bên ngoài của một trang web và do đó nó có thể được coi là một phần SEO tổng thể của bạn. Tuy nhiên, đó không phải là điều bạn thực sự có thể thay đổi. Bạn không thể "nâng cấp" vào một tên domain cũ hơn. Trong SEO, Google ghét mọi thứ không công bằng...
Top