độc chiêu

  1. Q

    Độc chiêu hay nhiều chiêu?

    Một thương hiệu lớn không chỉ hướng tới heavy users - những khách hàng trung thành mua thường xuyên. Thương hiệu vẫn có thể hấp dẫn cả những light users - khách hàng trung tính, những người mua không thường xuyên. Theo kết quả nghiên cứu của chuyên gia về ngành neuromarketing Byron Sharp trong...
Top