độ linh hoạt

  1. PTDNV

    Tổng quan về Quản lý linh hoạt

    Tôi tham gia cộng đồng này với mong muốn chia sẻ với cộng đồng những kiến thức về các phương thức làm việc và quản lý mới linh hoạt, những gì đã làm thay đổi các tổ chức hiện đại và làm mọi người trong đó hạnh phúc hơn, cũng hy vọng được học những kiến thức từ các anh chị. TẠI SAO CẦN CÁCH LÀM...
  2. Q

    4 level độ linh hoạt của dân sales

    1.Không biết mình là ai, có kỹ năng và năng lưc ở mức nào, không biết khách là ai; gặp khách hú hoạ, may thì bán được mà không may thì thôi, tuỳ. Tỷ lệ chốt đơn của người có trình độ dạng này không cao, do có gặp khách xong, có bán được thì sau đó cũng...
Top