điều chỉnh

  1. waytomarketing

    Hướng dẫn điều chỉnh nội dung của bạn với tiêu chí chất lượng của Google

    (WayToMarketing) - Việc tập trung vào chất lượng nội dung là chiến thuật SEO được sử dụng thành công và nội dung có giá trị thấp là một trong những nguyên nhân chính của hình phạt Google manual và thuật toán, đặc biệt là Google Panda. Panda là một bộ lọc đặc biệt được thiết kế để loại bỏ nội...
Top