điện toán đám mây

  1. L

    Đàm đạo về công nghệ Raid 5, raid 10 và điện toán đám mây

    Raid 5, Raid 10 Công nghệ của sự lỗi thời? Công nghệ điện toán đám mây đảm bảo an toàn dữ liệu Thực trạng hiện nay rất nhiều đơn vị cung cấp Hosting tại Việt Nam vẫn đang quảng cáo rầm rộ và thần thánh hóa công nghệ Raid 10 với "tốc độ đọc ghi vượt trội". Ở bài viết này, mình xin mạn phép phân...
Top