điểm thưởng

  1. D

    Sức mạnh chương trình điểm thưởng khách hàng

    Một chương trình tích điểm có thể giúp bạn xây dựng lòng trung thành của khách hàng, tăng sức hấp dẫn và mang lại lợi ích tiếp thị để thu hút khách hàng mới. Nghiên cứu cho thấy có đến 3 tỷ người tiêu dùng ở Mỹ là thành viên trong các chương trình khách hàng thân thiết. Bài viết dưới đây cung...
Top