điểm chạm

  1. Q

    Điểm chạm nào cho ngành làm đẹp?

    Cả ngành làm đẹp, (spa, thẩm mỹ, clinic…) than phiền rằng chi phí để có một khách hàng mới tăng vọt không tưởng trong khoảng 3-4 năm trở lại đây. Đâu là giải pháp tối ưu và thậm chí là giảm thiểu được chi phí này? Đó là trải nghiệm khách hàng trong ngành làm đẹp. Khi học lớp Trải nghiệm khách...
  2. Q

    Điểm chạm (khách hàng) trên không

    Trên nhiều trang web của các doanh nghiệp hiện nay hay có cửa sổ chat để khách hàng trao đổi nhanh... nhưng khổ một nỗi các bạn tư vấn trực cửa sổ này lại trả lời rất chậm. Vậy, công cụ có, nhưng con người không sử dụng công cụ tốt. Điểm chạm này với khách hàng thành ra đã đội nón lên đầu để...
Top