đi link

  1. K

    Tư duy về việc đi Backlink

    (Bài viết chia sẻ ý kiến cá nhân) Bản chất của Backlink Theo mình bản chất của Backlink có thể chia thành 2 loại chính: Loại 1: Người dùng cảm thấy bài viết đó hay và chia sẻ lên 1 website khác. Loại 2: Chủ website hoặc người quản trị muốn bài viết, website có nhiều người biết hơn nên chia sẽ...
  2. K

    Danh sách forum lớn trên thế giới cho Seo đi link

    Trong bài đăng này, tôi sẽ chia sẻ danh sách các trang web diễn đàn PR cao. Nếu bạn muốn tăng lưu lượng truy cập cao vào trang web của bạn thì bạn nên sử dụng phương pháp đăng bài trên diễn đàn để tăng lưu lượng truy cập trang web / blog và bạn cũng sẽ kiếm được backlinks chất lượng cao từ bài...
Top