di động

  1. waytomarketing

    Google chính thức thông báo về việc lập chỉ mục cho di động

    Mới đây, Google đã có thông báo chính thức đầu tiên liên quan tới việc tiến hành lập chỉ mục cho di động. Việc lập chỉ mục cho di động thực tế đã được thực hiện trước khi Google đưa ra thông báo trên. Đây chỉ được xem như là lời xác nhận đầu tiên thông qua một kênh chính thức của Google. Người...
Top