đi backlink

  1. K

    Tư duy về việc đi Backlink

    (Bài viết chia sẻ ý kiến cá nhân) Bản chất của Backlink Theo mình bản chất của Backlink có thể chia thành 2 loại chính: Loại 1: Người dùng cảm thấy bài viết đó hay và chia sẻ lên 1 website khác. Loại 2: Chủ website hoặc người quản trị muốn bài viết, website có nhiều người biết hơn nên chia sẽ...
Top