dễ hay khó

  1. Q

    Kinh doanh khách sạn: Có dễ không?

    Không biết trời sinh tôi ứng với sao gì mà đi lại nhiều quá. Công việc đòi hỏi đi chuyển thường nên một tuần đến quá nửa phải ngủ khách sạn. Hoạt động nhiều tại các hiệp hội nên đi nước ngoài mỗi năm cũng không ít đợt. Gia đình và bạn bè đầu tư mấy khách sạn nên lâu lâu cũng nghe lõm bõm vài...
Top