đầy tâm huyết

  1. Q

    Làm sao xây dựng đội ngũ nhân viên đầy tâm huyết?

    Tôi có dịp nói chuyện với nhiều nhà quản lý và thấy rằng tinh thần làm việc của đội ngũ là điều các nhà quản lý đau đầu nhất. Bất kể lĩnh vực chuyên môn của họ là gì, bất kể ngành nghề là gì thì thì việc các nhân viên không tập trung, làm việc qua...
Top