dấn thân

  1. Q

    Làm thuê hay làm chủ không quan trọng bằng việc bạn được dấn thân

    LÀM THUÊ HAY LÀM CHỦ KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ…DẤN THÂN Dạo gần đây có một cuộc tranh luận sôi nổi – “nên làm thuê hay làm chủ”, mỗi bên đều đưa ra những quan điểm rất vững chắc để bảo vệ lý lẽ của mình. Vì các bạn “khoe” hết những ưu điểm rồi nên...
  2. K

    [Góc chia sẻ] Dành cho những bạn đang muốn dấn thân vào ngành Digital Marketing

    Thứ nhất, mình xin được nói rõ ngành này rất khoai và rất khó chơi, đừng đi tin những anh hùng bàn phím nơi xa mà lầm đường lạc lối nhé. Với những bạn còn đang thắc mắc nghề Digital Marketing là làm những gì thì thực ra nó đầy đủ cả, đối với mình, khi bạn đi ra ngoài và nói với người khác rằng...
Top