dân sales

  1. K

    Thức tỉnh và giác ngộ một dân Sales có dễ không?

    Em đã thức tỉnh một Sales của thị trường mới, nơi ngành hàng Bất động sản đang phát triển mạnh đó là Quảng Ninh các bác ạ. Có hay không việc đổi tiền lấy đơn hàng trong lĩnh vực bất động sản, giáo dục cao cấp, dịch vụ cao cấp... Câu trả lời là có, bởi lý thuyết nói vậy. Nhưng cái biến số thực...
  2. Q

    4 level độ linh hoạt của dân sales

    1.Không biết mình là ai, có kỹ năng và năng lưc ở mức nào, không biết khách là ai; gặp khách hú hoạ, may thì bán được mà không may thì thôi, tuỳ. Tỷ lệ chốt đơn của người có trình độ dạng này không cao, do có gặp khách xong, có bán được thì sau đó cũng...
Top