đa ngôn ngữ

  1. waytomarketing

    Triển khai Hreflang trên các trang web đa ngôn ngữ

    Năm ngoái SEMrush.com đã công bố rằng 75% trang web gặp phải lỗi triển khai hreflang trong quy trình SEO. Tôi đã từng làm việc với một số công ty khác nhau về cả lĩnh vực lẫn quy mô và tôi đã bắt gặp rất nhiều trang web có vấn đề với hreflang. Hreflang chỉ ra ngôn ngữ bạn đang sử dụng trên...
  2. waytomarketing

    Bạn nên sử dụng Subfolders hay Subdomains cho các website đa ngôn ngữ?

    (WayToMarketing) - Đôi khi chủ sở hữu trang web có thể muốn phục vụ nhiều hơn một ngôn ngữ cho nội dung của bạn. Có rất nhiều cách khác nhau để làm. Tôi đã nhìn thấy nhiều trang web có 2 trang web được đánh dấu bởi một mã quốc gia. Tôi cũng đã nhìn thấy nhiều trang web với các domain code...
Top