đa cấp

  1. waytomarketing

    Góc nhìn của marketing với bán hàng đa cấp

    Multi-level marketing (Viết tắt là MLM) - thường được nhắc đến ở Việt Nam với tên gọi "bán hàng đa cấp" là kỹ thuật bán hàng được các công ty sử dụng nhằm biến người dùng trở thành một đơn vị bán hàng của công ty mà không tốn thêm bất kỳ chi phí gia tăng nào trong sản phẩm. Kỹ thuật này dựa trên...
Top