customer insight

 1. PTDNV

  Customer insight không phải là "sự thật ngầm hiểu"

  Chẳng hiểu sao, nhiều chuyên gia về marketing cứ dịch customer insight là “SỰ THẬT NGẦM HIỂU”, mặc dù trong cả hai từ tiếng Anh ở trên, chẳng có từ nào mang ý nghĩa là "sự thật" cả! Tôi hay phản biện lại cách dịch này nên vì thế mà nhiều chuyên gia hủy kết bạn với tôi, thậm chí còn bóng gió đả...
 2. K

  Tư duy Marketing: Phương pháp tìm Customer insight

  Customer insights là gì? – phương pháp phân tích Insight khách hàng theo lý do mua hàng. Customer insights hay Consumer Insights là Bí mật lớn nhất của Lý do mà khách hàng sẽ mua hàng của bạn! Customer insights là Ngụ ý ngầm hiểu sâu bên trong khách hàng mà khách hàng không hề biết và cái đó...
 3. Q

  Tìm Customer Insight (sự thật ngầm hiểu) như thế nào?

  Tìm Customer Insight (sự thật ngầm hiểu) như thế nào? (Bài dài nhưng đáng để đọc) “Insight is a penetrating understanding that reveals a fresh thinking and unlock new opportunities for brand building.” Như vậy, Insight hiểu đơn giản là những thấu hiểu mới mẻ về một đối tượng nhất định (người...
 4. T

  Customer Insight: Sự thật ngầm hiểu và những "nhầm hiểu"

  Những người đang làm trong mảng marketing đa phần đều biết từ customer insight có nghĩa là gì: sự thật ngầm hiểu – sự thấu hiểu khách hàng và các hành vi của họ dù họ không nói ra. Tuy nhiên nếu vậy thì customer insight khác gì với các nghiên cứu hay các data về khách hàng mà bạn có? Làm sao để...
 5. Q

  Customer Insight - Không sai mới lạ!

  Trong marketing, thuật ngữ customer hoặc consumer insight thuộc loại khó hiểu nhất, huyền bí nhất, đao to búa lớn nhất và được hoặc bị lạm dụng rất nhiều , ví dụ như là câu cửa miệng “Muốn bán hàng phải hiểu customer insight”. Khó hiểu, huyền bí bởi vì insight thật ra vốn chẳng rõ ràng...
Top