của nấy

  1. B

    Câu thành ngữ: "Tiền nào của nấy" trong SEO

    (WaytoMarketing) - Với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, bạn sẽ phải trả tiền cho một dịch vụ chứ không phải là một sản phẩm, do đó giá được trả là giá của sự thay đổi và sự biến động. "Tiền nào của nấy" là một câu thành ngữ mà hầu hết tất cả chúng ta ai nấy đều quen thuộc mặc dù cách sử dụng...
Top