content ngắn

  1. K

    Nội dung ngắn không phải Thin content (Short content not thin content)?

    Cũng không biết từ khi nào người ta định nghĩa content phải trên 800 từ, bài trên 1k2, 1k5, 2k từ mới là bài chất lượng. Còn bài 300, 400 từ là bài rác. Xu hướng chung trong thời đại, các landing page phải theo dạng muti content, nghĩa là ngoài text, phải có hình ảnh, video... Nhưng có phải cứ...
  2. Q

    Dành cho Newbie: Luận về content ngắn vs content dài

    Đọc Content dài giống như ăn dĩa gà đầy ắp. Đọc content ngắn giống như ăn 1 miếng gà nhỏ xíu. Nếu gà ngon bạn sẽ có thể ăn có thể hết dĩa gà với cảm giác cực đã, nếu gà không ngon bạn chỉ cắn 1 miếng và bỏ luôn dĩa gà. Ăn hết dĩa gà lúc này trở thành việc tra tấn. Nghĩa là với content dài bạn...
Top