công khai

  1. PTDNV

    Có nên công khai bảng lương và thu nhập của nhân viên cho cả công ty biết?

    Một bài viết trong Group về quản lý linh hoạt cho rằng cần quản lý mở bằng cách công khai lương nhân viên cho tất cả đồng nghiệp biết, và cho rằng việc này sẽ đem lại các lợi ích sau: 1. Tinh thần của người lao động được nâng cao: Có động lực hơn, muốn làm được như những người có lương cao/ khi...
Top