commission

  1. T

    Thuật ngữ Commission trong affiliate marketing là gì?

    Thuật ngữ Commission là Hoa hồng bạn sẽ nhận được khi có khách hàng thực hiện hành động qua affiliate link của bạn. Hoa hồng này sẽ khác nhau với các chương trình affiliate khác nhau, có thể tính theo phần trăm hoặc số tiền cụ thể. Hoa hồng của sản phẩm số sẽ cao hơn so với sản phẩm vật lý, vì...
Top