color

  1. Thu Ha Nguyen

    Màu sắc trong ngành bán lẻ đến hành vi khách hàng

    Nghiên cứu từ QuickSprout chỉ ra rằng 90% tất cả các đánh giá sản phẩm đều liên quan đến màu sắc. Chuyên gia marketing Neil Patel cho rằng: “Màu sắc ảnh hưởng đến 85% lý do chọn mua một sản phẩm cụ thể”. Tâm lý học màu sắc là khoa học màu sắc ảnh hưởng đến hành vi của con người. Vậy tâm lý học...
Top