có quan trọng

  1. waytomarketing

    Liệu các từ khóa trong tên miền có quan trọng?

    John Mueller đã giải quyết một cuộc tranh luận dài về việc liệu các từ khóa trong tên miền có quan trọng hay không. Ông cũng cung cấp 4 thông tin chi tiết về việc chọn tên miền và xếp hạng. Lịch sử về từ khóa với Branded Domains Keyword domain là một tên miền có từ khóa trong đó (ví dụ...
Top