có chuẩn

  1. Q

    Chỉ số quản trị - Làm gì có chuẩn?

    Cuộc đời đi tư vấn đến cơ khổ. Nhiều người quá tôn sùng hệ thống đến mức mà cái gì cũng cứ phải “giông giống” sách vở hay thằng Tây nào đó thì mới thấy ổn. Nếu không được thì mặt nhăn mày ủ lo lắng trăm bề. Nhưng có thật là cái gì cũng cần phải giống ai đó? Nếu vậy thì người đầu tiên, doanh...
Top