cnn

  1. K

    Trang Cnn ngừng hoạt động vì bản cập nhật thuật toán Google tháng 6-2019

    CCN nội trang uy tín về tài chính, đã mất hiển thị 71% trên google sau ngày cập nhật thuật toán 3/6/2019 vừa rồi. Dẫn đến doanh thu bị giảm 90% trong một đêm. Mặc dù bên CCN đã liên hệ với các chuyên gia tìm nguyên nhân về bản cập nhật thuật toán này nhưng vẫn chưa nhận được một câu trả lời...
Top