chuyển hướng 301

  1. N

    Canonical là gì ? Phân biệt với Redirect 301

    Canonical là gì ? Phân biệt với Redirect 301 Thẻ Canonical là 1 cách để truyền giá trị của 1 trang cho 1 trang khác mà không phải sử dụng Redirect 301. Canonical được sử dụng trong trường hợp một trang web có thể được truy cập bằng nhiều URL khác nhau. Do Google coi mỗi URL là 1 trang độc lập...
Top