chuyển đổi số

  1. K

    Các công cụ, nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số

    Để chuyển đổi số thành công, trong sách Để không bị "ảo tưởng" trên đường đua chuyển đổi số có đề cập đến các yếu tố về: sản phẩm số, tăng năng suất làm việc, trải nghiệm khách hàng số... là những tiêu chí đánh giá về một doanh nghiệp chuyển đổi số thành công. Nếu như kinh doanh truyền thống là...
  2. T

    Chuyển đổi số marketing theo khung 7C

    Chuyển đổi số, hay gọi vắn tắt là “số hóa”, tác động nhanh và sâu sắc tới mặt tiền – trận địa tạo ra doanh số, lợi nhuận và sự hài lòng của khách hàng. Marketing, bán hàng cùng với dịch vụ khách hàng được coi là mặt tiền hay người lính xung trận của doanh nghiệp. Chuyển đổi số, hay gọi vắn tắt...
Top