chưa bị phạt

  1. B

    Matt Cutts nói: sử dụng công cụ chối bỏ liên kết ngay cả khi trang web chưa bị phạt

    Khi Google đưa ra công cụ chối bỏ liên kết hay từ chối liên kết (disavow tool) đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc liệu mọi người có nên sử dụng công cụ này ngay cả khi Google đã không đưa ra một hành động hướng dẫn chối bỏ cho các trang web của họ. Có những người đã lập ra một danh sách...
Top