chữ tâm

  1. Hana

    Seo vs Mặt trái: Một chữ Tâm với nghề

    Khi nhà nhà SEO, người người SEO, những kết quả vốn tự nhiên đã không còn tự nhiên nữa, ai cũng muốn có lợi cho mình, thao túng kết quả tìm kiếm. Và rồi sao, thử search các keywords lĩnh vực sức khỏe chợt nhận ra cái gì cũng dễ chết, tổn thương, vô sinh, ung thư..... Ai vừa có triệu chứng mỏi...
Top