chối bỏ

  1. waytomarketing

    Các dịch vụ chối bỏ liên kết hiện nay có đáng tin cậy?

    Bạn đã hiểu được sự cần thiết về việc kiểm tra backlinks và chối bỏ những backlinks xấu. Với một trang web đủ lớn, nó có thể chiếm toàn thời gian của bạn. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà marketing luôn tìm cách để tự động hóa các quy trình cũng như muốn tự động hóa nó. Về cơ bản, có 3 cách...
  2. B

    Matt Cutts nói: sử dụng công cụ chối bỏ liên kết ngay cả khi trang web chưa bị phạt

    Khi Google đưa ra công cụ chối bỏ liên kết hay từ chối liên kết (disavow tool) đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc liệu mọi người có nên sử dụng công cụ này ngay cả khi Google đã không đưa ra một hành động hướng dẫn chối bỏ cho các trang web của họ. Có những người đã lập ra một danh sách...
Top