chiêu thức

  1. K

    Để content cá tính hơn: 12 chiêu thức khuyên bạn nên dùng

    Content hay cần một sự cá tính - đó thứ mà độc giả có thể cảm nhận được từ bài viết của bạn. Thiếu cá tính là thiếu cảm xúc, thiếu cảm xúc sẽ giết chết content và biến nó trở thành một thứ vô hồn, không ai muốn đọc. Bài viết dưới đây được Sage biên dịch từ bài “13 Easy Tips to Give Your Content...
Top