chặn robot

  1. K

    Cách chặn bọ Ahrefs, Majestic, Moz thì mình cũng không check được backlink của mình

    Đúng là như thế. Nó là con dao hai lưỡi. Nếu bạn đã chặn bọ Ahrefs, thì cả đối thủ lẫn bạn cũng khó check được backlink của mình (Khó check, chứ không phải là không thể nhé) Khi đó, bạn dựa vào hai nguồn dữ liệu chính, đó là dữ liệu báo từ Google Search Console, và kế hoạch link building do bạn...
Top