chặn quảng cáo

  1. Hana

    News Các ông lớn ngành quảng cáo số xem xét chặn quảng cáo trên quy mô lớn

    Các “ông lớn” về quảng cáo và công nghệ đang lập kế hoạch chiến lược để loại bỏ những hình thức quảng cáo số bị người tiêu dùng coi là tệ hại nhất. Phương pháp tiếp cận có khả năng nhất là việc áp dụng một “công nghệ” có thể ngăn các trình duyệt như Google Chrome hoặc Microsoft Edge hiển thị...
Top