cấu trúc url

  1. waytomarketing

    8 lời khuyên SEO quan trọng để nhận được cấu trúc URL đúng

    (WayToMarketing) - Chúng khó để chỉnh sửa nếu bạn không có kế hoạch trước bởi bạn sẽ kết thúc với vòng lặp chuyển hướng vô hạn. Cả Google và khách truy cập trang web sẽ không đánh giá cao điều này. Vì vậy, chúng sẽ có giá trị nếu bạn làm đúng. Tuy nhiên, việc nhận được cấu trúc URL đúng là khá...
Top