câu liên kết

  1. B

    Tìm hiểu link baiting - câu liên kết trong Seo?

    Link Baiting được hiểu nôm na là hình thức “câu” liên kết là một thủ thuật mà các blogger hiếm khi dùng trong những trang web tiêu biểu. Trong bài viết này tôi sẽ giải thích Link Baiting là gì và bằng cách nào mà mọi người có thể dùng nó để tạo ra những đường liên kết có chất lượng. Câu liên...
Top