câu cá

  1. trade-coin-pro

    Trader và Câu cá

    Trader và câu cá nó là 2 bộ môn tôi yêu thích nhất cho cuộc sống của mình . Đó là thể loại cần sự kiên nhẫn - tĩnh tâm và độ nhạy cần thiết của bản thân . Trader ko phải bộ môn nằm ở chợ mà cứ mua mua bán bán - lo sợ hô hào và tự kiêu . Maket luôn dịch chuyển theo cách riêng của nó và các chỉ...
Top